Tryb przyjmowania skarg

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym tutejszego Sądu - pok. 140 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub nadesłane za pośrednictwem poczty.

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej lub innej formie przewidzianej w § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych( Dz. U. z 16 maja 2012r., poz.524).

Organem właściwym do rozpatrywania skarg lub wniosków, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Sieradzu jest Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu, z wyłączeniem skarg podlegających rozpoznaniu na podstawie art. 41a § 1-4 oraz art. 41b §2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2016r., poz.2062 ze zm.).

Adres Sądu:

  • Sąd Rejonowy w Sieradzu
  • ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz
  • E-mail: administracja@sieradz.sr. gov.pl

 

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski składane do sądu

Rejestr zmian dla: Tryb przyjmowania skarg

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-05-21
Publikacja w dniu:
2019-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2012-05-25
Publikacja w dniu:
2012-05-25
Opis zmiany:
b/d