Status prawny

Sąd Rejonowy w Sieradzu jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Działa w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016, poz. 2062, t.j.).
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014, poz.1407 ze zm.).

Rejestr zmian dla: Status prawny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d