Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzone są w oparciu o zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. „w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22 ze zm.).

W Sądzie Rejonowym w Sieradzu prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria,
  • wykazy,
  • kartoteki,
  • zbiory wokand,
  • księgi pomocnicze.

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu , kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczania i układu akt sądowych.

W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały, sekcje Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze. zm ) oraz przepisów prawa pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 16 sierpnia 2004r. archiwum zakładowe dla Sądu Rejonowego i Okręgowego prowadzi Sąd Okręgowy w Sieradzu.

Rejestr zmian dla: Rejestry, ewidencje, archiwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d