Praktyki studenckie

Student ubiegający się o praktyki winien złożyć następujące dokumenty:

  • podanie do Prezesa Sądu o przyjęcie na praktyki studenckie, zawierające informację o kierunku studiów, planowanym terminie odbywania praktyk wraz z wymiarem godzin oraz preferowanym Wydziałem, w którym student chce odbyć praktyki,
  • skierowanie z uczelni oraz wzór umowy bądź porozumienia.

Informacje dotyczące praktyk udzielane są telefonicznie pod nr 43 826-67-95