Oddziały

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie należą:

 1. Sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów,
 2. Sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu,
 3. Sprawy kuratorów społecznych,
 4. Sprawy wewnętrznej organizacji Sądu, w tym sprawy ławników,
 5. Sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 7. Prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, biblioteki i ewidencji depozytów,
 8. Nadzór nad archiwum zakładowym,
 9. Prowadzenie sekretariatu prezesa sądu i dyrektora sądu,
 10. Sprawy planowania, przygotowania i realizacji zamówień publicznych,
 11. Sprawy zaopatrzenia sądu w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie oraz organizacja zakupu usług,
 12. Administrowanie nieruchomościami Sądu,
 13. Prowadzenie ewidencji majątku Sądu w systemie informatycznym.

SAMODZIELNA SEKCJA FINANSOWA

 • GŁÓWNA KSIĘGOWA: Maria Gibus
 • telefon: (0-43) 826-67-91 
 • fax: 43 6569623

Do głównych zadań Samodzielnej Sekcji Finansowej należy:

 1. Opracowywanie projektów budżetu sądu i planów finansowych,
 2. Wykonywanie budżetu sądu,
 3. Prowadzenie rachunkowości sądu,
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 5. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2015-07-15
Publikacja w dniu:
2015-07-15
Opis zmiany:
b/d