Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym informujemy Państwa, iż na terenie powiatu sieradzkiego został utworzony Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Punkt zlokalizowany pod adresem 98-200 Sieradz, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 jest czynny w piątki w godzinach 09:00 - 13:00.
Dodatkowo została uruchomiona całodobowa infolinia czynna przez cały rok: 43 659 20 09.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu świadczy bezpłatne porady prawne, psychologiczne oraz pomoc materialną.
Na podstawie § 8 ust. 5 zawartej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości jesteśmy zobligowani poinformować o świadczonej pomocy właściwe miejscowo sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe, wydziały zamiejscowe prokuratury krajowej, prokuratury regionalne, okręgowe, rejonowe oraz wszystkie komendy policji z terenu, na którym realizowane jest zadanie.

Rejestr zmian dla: Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d