Konta bankowe

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne)  uiszcza się na konto:

NBP Oddział w Łodzi  92 1010 1371 0100 4122 3100 0000 

 

Sumy na zlecenie (wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony itp.)  uiszcza się na konto:

NBP Oddział w Łodzi 32 1010 1371 0100 4113 9800 0000

 

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.) uiszcza się na konto:

BGK Oddział w Łodzi  32 1130 1017 0021 1001 4490 0004


Rachunki sum depozytowych w walutach obcych:

BGK Oddział w Łodzi:

EUR 86 1130 1017 0021 1001 4490 0002

CHF 16 1130 1017 0021 1001 4490 0001

GBP 59 1130 1017 0021 1001 4490 0003

USD 05 1130 1017 0021 1001 4490 0005


Konto do wpłat gotówkowych bez prowizji w dowolnym Oddziale Banku Pekao SA:

06 1240 6957 0111 0000 0000 0725

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu) uiszcza się na konto:

 BGK Oddział w Łodzi  41 1130 1163 0014 7127 5720 0001

 

UWAGA!  Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sieradzu prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Ciapa
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d